Hållbarhet och tillverkning

Kläderna från Le Laboureur är gjorda för att användas, vackra i nyskick och vackrare som ingångna. Bekväma, funktionella och av hög kvalitet. Kollektionen förändras sparsamt, hittar du en byxa du trivs i ska du kunna lita på att den finns kvar även i framtiden.

Vi har kunder som gifter sig kläder från Le Laboureur och vi har kunder som sitter på knä i lervälling eller skyfflar gödsel i desamma! Alla sätt att bruka kläderna gör oss lika glada.Bara viljan finns kan mycket åstadkommas!
Den globala textilindustrin har mörka sidor. Konkurrens sker med tvivelaktiga arbetsvillkor och obefintlig miljöhänsyn. Ett långsiktigt hållbart nyttjande av planetens resurser i internationell handel är en komplex historia. Ansvar och möjlighet att göra skillnad finns hos politiker, producenter, importörer, handlare och konsumenter. Vi tror att konsumentmakten, vilken för ofta framhålls som en god möjlighet till förändring, är ett trubbigt verktyg för att skapa verkliga lösningar. Att generellt konsumera betydligt mindre är ofta att föredra och när vi väl konsumerar välja hög kvalitet som kan ärvas och repareras. Konsumtionsmönster skapade av medvetna val sänder värdefulla signaler till makthavare, det är inte obetydligt. Givetvis är det fullt möjligt att tillgodose våra behov utan att vare sig andra människors hälsa eller miljön behöver betala ett pris. Det handlar om vilja, kunskap och samarbete.

Läs mer om produktion, råvaror och våra transportrutiner på Om Le Laboureur.